Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheek zonder aflossing

A-Krediet

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypootheek los je dus zoals de naam al zegt niet af, maar betaal je alleen de hypotheekrente. Omdat je niet aflost is dit wel een levenslange hypotheek, ténzij je aflost door de verkoop van je woning. De hoofdsom van de hypotheek blijft anders bestaan. Inbreng van eigen geld is gebruikelijk, want de hypotheek zal nooit hoger zijn dan een bepaald percentage: meestal rond de 75 procent van de executiewaarde van de woning.

Doordat de hypotheekverschaffing beperkt is, heeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning altijd genoeg oplevert om de schuld die openstaat te kunnen betalen. De hypotheekverstrekker zal de woning veilen wanneer je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet of je overlijdt. Op die manier kunnen zij toch altijd de hoofdsom betaald krijgen.

Jouw voordelen bij een aflossingsvrije hypotheek

Maximale fiscale aftrek: bij een aflossingsvrije hypotheek profiteer je van de maximale fiscale aftrek voor maximaal 30 jaar. Een verklaring hiervoor is omdat er in de looptijd rente wordt betaald over de hoofdsom.

Meer financiële middelen: je hebt meer financiële middelen tot je beschikking. Deze financiële middelen kun je gebruiken voor meerdere doeleinden. Dus ook doeleinden die buiten je woning om gaan.

Stabiele kosten: De bruto- en nettolasten blijven de gehele looptijd gelijk. Dit is natuurlijk handig wanneer je niet van onverwachte kosten houdt. Dit geldt alleen als de rentestand ongewijzigd blijft.

Geen verplichte tussentijdse aflossingen: je betaalt bij deze hypotheekvorm geen verplichte tussentijdse aflossingen en vermogensopbouw.

Goed te vergelijken: de hoogte van deze hypotheek is veilig omdat je meestal maar 75 procent van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen. Omdat veel aanbieders deze hypotheekvorm hebben, is een offerte voor de aflossingsvrije hypotheek goed te vergelijken.

De nadelen van aflossingsvrije hypotheek

Geen vermogenopbouw: Het eerste nadeel van een aflossingvrije hypotheek is dat je geen vermogen opbouwt, omdat je geen aflossingen betaalt voor de hypothecaire lening.

Je lost niet af: Tijdens de hypothecaire lening wordt er niet afgelost op de hypotheek. Het enige wat je betaalt elke maand is de rente.

Geen standaard zekerheid voor naasten: Als je geen overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten, is er geen financiële zekerheid voor je naasten.

Het grote voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat je altijd lage lasten zult hebben. Geen andere hypotheekvorm brengt lagere lasten met zich mee. Dit komt omdat je enkel en alleen de rente betaalt. Gedurende de looptijd los je niets af. De aflossing van de hypotheek gebeurt bij verkoop van de woning of bij het sluiten van een andere hypotheek.