Bankspaar hypotheek

Sparen via aan hypotheek gekoppelde rekening.

A-Krediet

Wat is een bankspaarhypotheek?

Een bankspaarhypotheek lijkt voor een groot deel op een ‘gewone’ spaarhypotheek: tijdens de looptijd van je hypotheek betaal je de bijbehorende rente én betaal je een vast spaarbedrag op een spaarrekening. Aan het einde van de looptijd los je met het bedrag op die spaarrekening de hypotheek in één keer af. Er vinden dus geen aflossingen plaats gedurende de looptijd van de hypotheek.

Wat is het verschil tussen een bankspaarhypotheek en een traditionele spaarhypotheek?

Als je de bankspaarhypotheek vergelijkt met de traditionele spaarhypotheek, is een belangrijk verschil dat je bij de bankspaarhypotheek niet verplicht een levensverzekering moet afsluiten. Je werkt gewoon via een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) of een geblokkeerde spaarrekening (SEW) die gekoppeld is aan de hypotheek. (De aanvullende overlijdensrisicoverzekering zit dus niet standaard bij een bankspaarhypotheek, maar deze kun je uiteraard nog steeds afsluiten bij een verzekeraar naar keuze.)

Hoe werkt de koppeling van rekening met lening?

Bij banksparen is de rekening, BEW of SEW dus onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. De hypotheekrente die je betaalt, is gekoppeld aan het rendement op de maandelijkse inleg. Het rentepercentage dat je vergoed krijgt op je spaarrekening is tevens het rentepercentage dat je betaalt. Deze twee percentages zijn dus gelijk. Bij de SEW geldt dat op de einddatum de spaarrekening een gegarandeerde waarde heeft. Het bedrag van deze gegarandeerde waarde is exact gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening, zodat je deze precies kunt afbetalen. Deze garantie geldt natuurlijk niet voor de BEW, omdat door de natuur van beleggingen het totaalbedrag hoger of lager uit kan vallen.

Jouw voordelen bij banksparen

Garantie: als het gaat om de uitkering vanuit de spaarrekening heb je zekerheid bij de bankspaarhypotheek SEW.

Maximaal fiscaal voordeel: naast de rente die je betaalt over de hypotheek hoef je niets af te lossen. De rente betaal je met banksparen dus over de gehele looptijd. Dit houdt in dat je ieder jaar weer profiteert van het maximale fiscale voordeel in de vorm van renteaftrek.

Vermogensvorming: naast de inleg op je spaarrekening betaal je iedere maand de reguliere rente. Hierdoor zal de waarde van de spaarrekening toenemen en daarmee stijgt ook automatisch je vermogen mee.

Belastingvrijstellingen: er gelden bepaalde belastingvrijstellingen wanneer je met banksparen een spaarrekening koppelt aan een hypotheek.

Dempend effect op renteschommelingen: de hypotheekrente die je betaalt, is precies gelijk aan de rente die je vergoed krijgt over je spaarsaldo. De eventuele rentestijgingen kunnen hierdoor gecompenseerd worden met een lagere te betalen inleg op de spaarrekening. Ook dit is een groot voordeel van een bankspaarhypotheek SEW. Je krijgt dan immers dezelfde hoge rente op je spaartegoed, waardoor je minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan dan bij andere hypotheekvormen.

Mobiel: verhuis je naar een nieuwe woning? Ook dat is geen probleem. Dan los je de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit je weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande spaarrekening kun je gewoon weer koppelen aan je vernieuwde hypotheek.

Nadelen van banksparen

Fiscale nadelen: heb je een Spaarrekening Eigen Woning en dus je hypotheeklening gekoppeld aan een spaarrekening? Dan betaal je geen vermogensrendementsheffing over de waarde van de spaarrekening. Deze heffing is normaal 1,2%. Hier zitten bepaalde belastingvrijstellingen aan vast, maar helaas gelden er dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen gezien kunnen worden.

Gebondenheid aan één instantie: omdat de hypotheeklening en de rekening meestal onlosmakelijk zijn verbonden met elkaar, kun je niet zelf kiezen voor verschillende aanbieders.

Hypotheekrente meestal 0,2% hoger: Er wordt vaak een renteopslag toegepast bij een bancaire spaarhypotheek.

Eindkapitaal variabel: De hoogte van het eindkapitaal bij een bankspaarhypotheek BEW is afhankelijk van de beurs. Een restschuld op het einde van de rit is dus niet uitgesloten. Er zit dus wat meer risico aan vast.

Wanneer is banksparen voor mij interessant?

Als je maximaal fiscaal voordeel zoekt, is de bankspaarhypotheek een interessante optie die aan veel van je wensen zal voldoen.

Wanneer de rente hoog is, zal een bankspaarhypotheek die gekoppeld is aan een SEW extra interessant zijn. Dit komt omdat je dan wel veel betaalt, maar je krijgt ook een groot deel weer vergoed op je spaarinleg. Dit betekent dus dat je gegarandeerd een hoog rendement hebt.

Een bankspaarhypotheek gekoppeld met een BEW is met name interessant wanneer je kiest voor de mogelijkheden die ‘beleggen’ met zich meebrengt.Je hebt kans op een hoger rendement, maar je betaalt ook wat meer door de aftrekbare rente.