Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheek zonder aflossing

Je kunt voor een aflossingsvrije hypotheek kiezen als je geen aflossing op je hypotheek wil. Op die manier betaal je alleen de hypotheekrente. Dit is wel een levenslange hypotheek behalve als je aflost door de verkoop van je woning. De hoofdsom van de hypotheek blijft anders bestaan. Inbreng van eigen geld is gebruikelijk want de hypotheek zal nooit hoger zijn dan een bepaald percentage, meestal rond de 75% van de executiewaarde van de woning.

Doordat de hypotheekverschaffing beperkt is heeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning altijd genoeg oplevert om de schuld die openstaat te kunnen betalen. De hypotheekverstrekker zal de woning veilen wanneer je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet of bij overlijden. Op die manier kan de hoofdsom toch betaald worden.

Bij een aflossingsvrije hypotheek profiteer je van de maximale fiscale aftrek voor maximaal 30 jaar.

De voordelen van een aflossingsvrije hypotheek

  • Gedurende de totale looptijd van de aflossingsvrije hypotheek heb je het voordeel van maximale fiscale renteaftrek. Een verklaring hier voor is omdat er in de looptijd rente wordt betaald over de hoofdsom.
  • Je hebt meer financiële middelen tot je beschikking. Deze financiële middelen kan je gebruiken voor meerdere doeleinden. Dus ook doeleinden die buiten je woning om gaan.
  • De buto- en nettolasten blijven de gehele looptijd gelijk. Dit is natuurlijk handig wanneer je niet van onverwachte kosten houdt. Dit geldt alleen als de rentestand ongewijzigd blijft.
  • Je betaalt bij deze hypotheekvorm geen verplichte tussentijdse aflossingen en vermogensopbouw.
  • De hoogte van deze hypotheek is veilig omdat je meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen, sommige banken zullen 100% geven, omdat veel bedrijven deze hypotheek vorm hebben, is een offerte voor de aflossingsvrije hypotheek goed te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

  • Het eerste nadeel van een aflossingvrije hypotheek is dat je geen vermogen op bouwt omdat je geen aflossingen betaalt voor de hypothecaire lening.
  • Tijdens de hypothecaire lening wordt er niet afgelost op de hypotheek, het enige wat je betaald is de rente elke maand.
  • Het enige wat je per maand betaald is de rente. Dus er wordt niet afgelost op de hypotheek tijdens de hypothecaire lening.
  • Als je geen verzekering hebt afgesloten is er geen financiële zekerheid voor je naasten.
  • Het grote voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat je altijd lage lasten zult hebben. Geen andere hypotheekvorm brengt lagere lasten met zich mee. Dit komt omdat je enkel en alleen de rente betaald. Gedurende de looptijd los je niets af. De aflossing van de hypotheek geschiedt bij verkoop van de woning of bij het sluiten van een andere hypotheek.