Lineaire hypotheek

Aflossen in simpele gelijk delen

Een ‘normale’ lening lijkt veel op een lineaire hypotheek. Bij een lineaire hypotheek los je simpel in gelijke delen af. We gaan even uit van een reguliere looptijd van 30 jaar (360 maanden). Dit betekent dus dat je iedere maand 1/360e deel van je hypotheekschuld aflost. Dit betekent wel dat je met hoge netto maandlasten zit aan het begin van de looptijd, omdat je vanaf de akkoord datum steeds minder rente betaalt over de lager wordende schuld. Dus na iedere maand dalen de maandelijkse netto lasten. Dit is natuurlijk heel aantrekkelijk om af te sluiten wanneer je van plan bent om later wat minder te gaan werken. Een nadeel is wel dat je weinig profijt hebt van fiscale aftrekregelingen.

  • Snel afnemende hypotheekschuld 
  • Dalende maandlast
  • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost
  • Vermogensvorming
  • Totale rentelast is relatief laag
  • Verruiming financiële armslag
  • Makkelijk te vergelijken
  • Lage premie risicoverzekering

In hoeveel jaren je de hypotheek wilt aflossen kan je helemaal zelf beslissen. Als je de hypotheek heel snel wilt aflossen betekent dit wel hogere algemene maandlasten. Wanneer je er wat langer over wilt doen heb je ook lagere algemene maandlasten. Dus hoe sneller je aflost, hoe hoger de algemene lasten worden. Je dient ook rekening te houden met de – vaak verplichte – overlijdensrisicoverzekering. Hier door zal – wanneer jij of je partner komt te overlijden – de nabestaande een uitkering ontvangen. Het bedrag dat aan hypotheek open staat zal dan worden uitgekeerd. De uitkering daalt dan dus mee met de openstaande hypotheek schuld.

Wanneer je geld in jouw hypotheek steekt zal daar niks mee worden gedaan, dit bedrag wordt op “rust” gezet. Hierdoor heb je een hoge mate van garantie. Met dit geld zul je zeker geen risico lopen op verlies, maar je bent er ook zeker van dat het niks gaat opleveren. Geen rendement.

De voordelen van een lineaire hypotheek

Snel afnemende hypotheekschuld 
Bij dit soort hypotheek los je een bedrag maandelijks af. Dit houdt dus in dat je schuld iedere maand sneller daalt in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.

Dalende maandlast 
Het rentebedrag zal telkens lager worden omdat je ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld.

Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost
Wanneer je kijkt naar alle rentebetalingen en alle aflossingen over de gehele looptijd (de totale lasten van deze hypotheekvorm) zul je merken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek op de markt is. Maar dit moet je niet verwarren met de hypotheek met de laagste maandlasten, want dat is het niet.

Vermogensvorming
Je hebt op het einde van de looptijd gegarandeerd geen schuld meer, omdat je iedere maand een vast bedrag aan aflossing betaalt. Op deze manier is je huis, op het einde van de looptijd, volledig jouw eigendom zonder enige vorm van openstaande schulden.

Totale rentelast is relatief laag
Bij deze hypotheekvorm betaal je (relatief) lage rentelasten gerekend over de gehele looptijd van de lineaire hypotheek.

Verruiming financiële armslag
Je bestedingspatroon wordt steeds ruimer door de steeds lager wordende maandlasten. Dit is een groot voordeel voor mensen die later wat minder willen gaan werken.

Makkelijk te vergelijken
Andere hypotheekvormen zijn meestal erg moeilijk met elkaar te vergelijken. De offertes van een lineaire hypotheek zijn makkelijk met elkaar te vergelijken, zodat je het beste aanbod kunt kiezen zonder veel research te hoeven doen naar de goedkoopste aanbieder.

Lage premie risicoverzekering
Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten kies je er voor om nabestaanden niet op te zadelen met een hypotheekschuld.

Nadelen lineaire hypotheek

Afnemend fiscaal voordeel 
Je hebt natuurlijk een fiscaal voordeeltje met deze hypotheekvorm, maar omdat gedurende de looptijd van de lening het rentedeel steeds kleiner wordt profiteer je steeds minder van de renteaftrek. Als je steeds meer gaat verdienen gedurende de looptijd, wordt dit nadeel automatisch ook steeds groter. Je maakt steeds minder gebruik van de hogere aftrekmogelijkheid omdat je meer inkomen genereert.

In het begin hoge maandlasten 
Met deze hypotheekvorm los je vanaf het begin van de looptijd, maandelijks een vast bedrag af. Ook betaal je in het begin de rente over de volledige hypotheekschuld en dit staat los van de relatief hoge aflossing die je per maand dient te betalen.

Beperking financiële armslag 
Je zult in je bestedingspatroon merken dat de maandlasten in het begin van de looptijd erg hoog zullen uitvallen. Deze hypotheekvorm is hierdoor niet geschikt voor mensen met een laag salaris. Wanneer uw inkomen relatief laag is kun je beter een andere hypotheekvorm kiezen.